Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  06590 Cebeci / Ankara
Tel           : 0 312 5956617
Faks        : 0 312 3191933
E-Posta  :psikiyat@medicine.ankara.edu.tr