Ankara Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın tarihi 1941 yılında Dikimevi Askeri Kışlasında kurulan Askeri Gülhane Hastanesinin Nöropsikiyatri kliniği ile başlamıştır. Dr. Rasim Adasal Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi ve onun bünyesindeki psikiyatri kliniğinin kurucusudur. O dönemde eleman ve yer açısından yetersizliklere karşın psikiyatri gündemde yer alıyordu. Dr. Rasim Adasal bir yandan Kızılay binasında halk konferansları verirken, bir yandan da Ulus gazetesinin okuyucu köşesinde yazdığı yazılarla çağdaş bir gündem yaratmış ve psikiyatrinin güncelleşip halkla bütünleşmesine katkıda bulunmuştur.

25 yıl 58 yataklı bir bölümde hizmet verdikten sonra 1970 yılında 180 yatak kapasiteli şimdiki yeni binasına taşınmıştır. Bu binada Dr. Muharrem Özsan, Dr. Gıyasettin Ünsal, Dr. Fuat Aziz Göksel bugünkü felsefesinin oluşmasında uzun yıllar hizmet vermiş, Dr. Abdülkadir Özbek tedavi ortamı uygulamaları yanı sıra grup tedavisi ve psikodrama çalışmalarını yürütmüş, bu dönemde psikolog Altan Kodanaz psikoloji ünitesinin temellerini atmış, psikiyatrik sosyal hizmet ise sosyal çalışmacılar Mrs. Pawsey ve Hürrem Ülkümen tarafından başlatılmıştır.

Tedavi ortamı uygulamaları Dr. Celal Köksal, Dr. Cumhur Kerimoğlu tarafından psikosomatik hastalarına uygulanmış, Dr. Gıyasettin Ünsal, Dr. Gülören Ünlüoğlu ve Dr. Işık Sayıl tarafından da psikoz hastalarına uygulanarak genişletilmiştir. Ergen ünitesi kurucusu Dr. Celal Odağ ile Dr. Çetin Büyükberker tarafından “şimdi ve burada” uygulamaları başlatılmıştır.

Organik yönelimli çalışmalar ve EEG laboratuar uygulamaları Dr. Coşkun Şarman tarafından başlatılmış ve “biyolojik psikiyatri” yaklaşımı 60 lı yıllardan başlıyarak geliştirilmiştir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı alanda pek çok çağdaş uygulamayı başlatmıştır. 1987 de Çocuk Psikiyatrisi Dr. Mualla Öztürk tafından, 1988 de gündüz hastanesi Dr. Gülören Ünlüoğlu tarafından, 1989 da Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Işık Sayıl tarafından kurulmuştur.

Akademik çalışmanın bir gereği olarak kliniğimizde uzmanlaşma alanları dikkate alınarak çeşitli birimlerde hizmet verilmektedir.

1.Adli Psikiyatri Birimi: Prof.Dr. Hüseyin H. Özsan
2.Alkol ve Madde Bağımlılığı Birimi:Prof.Dr. Yıldırım B. Doğan, Doç.Dr.İnci Özgür İlhan
3.Ergen Psikiyatrisi Birimi :Doç.Dr.Bedriye Öncü.
4.Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı: Prof. Dr. Hakan Kumbasar, Doç. Dr. Ayşegül Yılmaz Özpolat
5.Psikosomatik Tıp Birimi: Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, Doç. Dr. Vesile Şentürk Cankorur
6. Gündüz Hastanesi Birimi: Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven, Dr. Bora Baskak
7.Geriyatrik Psikiyatri Birimi: Prof.Dr. Engin Turan, Doç. Dr. Erguvan Tuğba Özel Kızıl
8.Psikoz servisleri: Prof.Dr. Ali Kemal Göğüş, Prof.Dr. Hüseyin Özsan, Prof.Dr. Cem Atbaşoğlu, Prof. Dr. Oğuz Berksun
9.Poliklinik Birimi: Doç. Dr. Meram Can Saka, Doç. Dr. Erguvan Tuğba Özel Kızıl

Tedavi hizmetlerinin yanısıra yürütülen eğitim hizmetleri mezuniyet öncesinde 1. sınıflara Davranış Bilimleri, 3. sınıflara Klinik Bilimlere Giriş, 4. sınıflara staj ve 6. sınıf intern eğitimi olarak devam etmekte; mezuniyet sonrasında ise asistan eğitimi yıllara göre yapılandırılmış olarak yürütülmektedir.

Kliniğimize Nöroloji, Adli Tıp ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dallarından gönderilen araştırma görevlileri ile ODTÜ, HÜ, Ankara Üni. DTCF ve Eğitim Bilimleri Psikoloji Bölümleri ile HÜ Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, GATA Hem. Yüksek Okulu, HÜ Hemşirelik Yüksek Okulu, Eğitim Fakültesi Pedagoji bölümleri ve çeşitli sağlık meslek yüksek okulları öğrencilerine alan çalışmaları için olanak sağlanmaktadır.
Ayrıca 1999 da Dr. Işık Sayıl tarafından Ankara Üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü içinde kurulan Disiplinler Arası Sosyal Psikiyatri Ana Bilim Dalı ile alanda çalışan çeşitli profesyoneller için lisansüstü eğitim başlatılmıştır.
Kliniğimizden şimdiye dek 19 profesör, 40 doçent, 121 uzman yetiştirilmiştir. Kuruluşundan başlayarak Prof.Dr. Rasim Adasal, Prof. Gıyasettin Ünsal, Prof. Dr.Celal Köksal, Prof. Dr.Abdülkadir Özbek, Prof. Dr.Çoskun Şarman, Prof. Dr.Işık Sayıl ve Prof. Dr. Abdülkadir Çevik başkan olarak hizmet vermişlerdir
Poliklinik hasta potansiyeli ise yılda ortalama 25.000 hasta sayısına ulaşmıştır. Yılda ortalama 750 hasta yatarak tedavi olmaktadır.