A.Ü. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ergen Ünitesi 1974 yılında Dr. Celal Odağ tarafından kurulmuştur. 1980’de Dr. Celal Odağ’ın ayrılmasından sonra, Dr. Haluk Özbay ve Dr. Saynur Canat’la sonrasında da Dr. Bedriye Öncü Çetinkaya ile çalışmalara devam edilmiştir. Ergen Ünitesi ülkemizde 18 yaşında kesintiye uğrayan tedavi hizmetlerinin aksamadan devam etmesi açısından önemlidir. Birimimizde 14-21 yaşları arasındaki gençlere hizmet verilmektedir.
Ülkemizde çocuk ve ergenlere yönelik tedavi sağlayan kurumların yetersizliği göz önüne alındığında bu yaş grubunda tedavisi gereken hastaların da önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemiz üniversitelerinde erişkin ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde hizmet veren tek ergen ünitesidir. Gençlere psikiyatrik danışma ve tedavi hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra bu yaş grubundaki gençlerle eğitim, araştırma faaliyetleri ve bilimsel etkinlikler yürütülmektedir. Farklı üniversitelerle işbirliğinin yanı sıra üniversitemiz Çocuk Koruma Biriminde’de (AÇOK) aktif görev almaktadır.
Birimde bir profesör doktor, bir öğretim görevlisi doktor, bir psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, ve 3 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Ünitemizde dönüşümlü olarak ortalama 3 aylık rotasyon süreleri ile üç araştırma görevlisi doktor ve 1 aylık rotasyon süreleri ile 2 ya da 3 intern doktor da görev ve eğitim almaktadır. Ünitemizde yıllık ortalama 5000 muayene yapılmaktadır.

Ergen Ünitesi Üyeleri
Prof. Dr. Bedriye Öncü Çetinkaya
Öğr. Gör. Dr. Burçin Çolak
Psk. Yaşam Karadağ
Shu. Duygu Yıldız
Sek. Reyhan Uçar

Seçilmiş Yayınlar

 1. Öncü B, Şenol S (2002). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun etiyolojisi: Bütüncül yaklaşım. Klinik Psikiyatri Dergisi 5(2); 111-119.
 2. Öncü B, Ölmez Ş (2004) .Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde nöropsikolojik değerlendirme. Turk Psikiyatri Dergisi 15(1); 41-6.
 3. Öncü B, Öner Ö, Öner P, Erol N, Aysev A, Canat S (2004). Symptoms defined by parents’ and teachers’ ratings in attention-deficit hyperactivity disorder: changes with age. Can J Psychiatry 49(7); 487-91.
 4. Yolaç Yarpuz A, Ölmez Ş, Öncü B, Atbaşoğlu C (2004). Erişkin bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite olgusunun nöropsikolojik değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 5(2);105-111.
 5. Öncü B, Ölmez Ş, Şentürk V (2005). Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği Türkçe Formunun Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 16; 252-259.
 6. Öner Ö, Öncü B, Canat S, Erol N (2006). Ergenlerde Sürekli Dikkat Performansı ile Anne Baba, Öğretmen ve Kendini Değerlendirme Ölçekleri Arasındaki Korelasyon. Türkiye’de Psikiyatri 8;131-135.
 7. Öncü B, Soykan Ç, Özgür-İlhan, Sayıl I (2008) Attitudes of Medical Students, General Practitioners, Teachers, and Police Officers Toward Suicide in a Turkish Sample.Crisis-The Journal Of Crisis Intervention And Suicide Prevention 29(4);173-179.
 8. Doğan S, Öncü B, Varol- Saraçoğlu, Küçükgöncü S (2009). Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1): Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(2);77-87.
 9. S Ekinci, B Öncü, S Canat (2011). Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu: Eş tanı ve işlevsellik. Anadolu Psikiyatri Dergisi 12(3):185-191
 10. Öner Ö, Akın A, Herken H, Erdal ME, Ciftçi K, Ay ME, Biçer D, Öncü B, Bozkurt OH, Münir K, Yazgan Y (2011). Association Among SNAP-25 Gene DdeI and MnlI Polymorphisms and Hemodynamic Changes During Methylphenidate Use: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study. Journal of Attention Disorders 15 (8): 628-637.
 11. Öncü B, Sakarya A (2013). Ergen Özkıyımlarında Bilişsel Etmenler ve Çarpıtmaların Rolü. Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry 5(2):232-245.
 12. Ekinci S, Özdel K, Öncü B, Çolak B, Kandemir K (2013). Temperamental characteristics in adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a comparison with bipolar disorder and healthy control groups . Psychiatry Investigation 10(2):137-42.
 13. Öncü B, Er O, Çolak B, Nutt DJ (2014). Lamotrigine for attention deficit-hyperactivity disorder comorbid with mood disorders: a case series. Journal of Psychopharmacology 28(3):282-3.
 14. Gül H, Öncü B (2018). Dikkat Eksikliği Hiperakitivite Bozukluğunun Etiyolojisinde Çevresel Etkenler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry 10 (2):138-175.
 15. Öncü B (2017) İntihar davranışı: epidemiyoloji ve risk etmenleri. Psikiyatride Güncel-Update in Psychiatry. Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi 7(1):1-14.
 16. Çolak B, Öncü B (2017). Üzüntü ve Yas. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 10(4):217-27.

İletisim Adresi
Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dali, Ergen  Ünitesi
Cebeci Hastanesi Mamak, 06100, ANKARA
Tel: 0312 595 6622
Faks: 0312 319 19 33
E-mail: bcolak@ankara.edu.tr